Legenda apie Vinicos pilį

Tuo metu, kai kilo grėsmė Turkijai, uskokas pasislėpė Vinicoje, pasiteisindamas pabėgti iš turkų. Jis apsimetė krikščioniu ir draugu, bet iš tikrųjų buvo turkų šnipas! Kai Vinicos gyventojai tai sužinojo, jie jį apgyvendino.
Tada vieną dieną Kroatijos pusėje Kolpos upėje pasirodė turkų kavalerija, o nedidelė grupė Vinicos žmonių pabėgo į Žeželj kalną aplankyti Šv. Marija rasti pagalbos. Jie vaikščiojo po bažnyčią kaip procesijoje ir meldėsi apsaugos. Turkai, pamačiusieji šią eiseną, pamanė, kad susirinko didžiulė kariuomenė, todėl jie pabėgo iš šios vietovės. Atsidėkodami Marijai, Vinicos gyventojai nusprendė kiekvienais metais atlikti piligriminę kelionę į Žeželj, o tai yra ritualas, kurį jie daro ir šiandien!

Nuorodos:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj